Rijks ICT-dashboard

CivMiI Voice Communication System

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Beleidsterrein

Luchtvaart

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

02-03-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Luchtverkeersleiding Nederland

Omschrijving

Vervanging van het huidige voice communicattie systeem (VCS) van CLSK door middel van hetzelfde VCS systeem als verworven wordt door Luchtverkeersleiding Nederland ten behoeve als het Back-Up VCS. Met dit systeem kan de luchtverkeersleiding van CLSK en Luchtverkeersleiding Nederland communiceren met de piloten, andere luchtverkeersleidingsorganisaties en onder elkaar.

Baten

Baten

Een nieuw VCS systeem voor CLSK en Luchtverkeersleiding Nederland.

€0.00 mln

€0.00 mln

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

€0.00 mln

€0.00 mln

€0.00 mln

€0.00 mln