Rijks ICT-dashboard

Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS)

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Beleidsterrein

Luchtvaart

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

29-04-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Luchtverkeersleiding Nederland

Omschrijving

De Luchtverkeersleiding toren operatie op Schiphol gaat een uitdagende toekomst tegemoet. Het aantal bewegingen groeit gestaag en de Schiphol-infrastructuur wordt steeds complexer. De toren operatie zit aan zijn grenzen en met de huidige manier van afhandelen van het verkeer kan de toekomstige groei niet worden geaccommodeerd. Om de efficiëntie en veiligheid te vergroten dient het digitale strippenproces te worden geïmplementeerd op beide torens op Schiphol.

Baten

Baten

Een digitaal strippen systeem voor de luchtverkeersleidingstorens op Schiphol.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-01-16

De leverancier heeft een Proof of Concept opgeleverd.

€0.00 mln

€0.00 mln