Rijks ICT-dashboard

Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Noordwest Nede

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

07-06-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Voor de Rijkswaterstaat (RWS) Verkeerscentrale Noordwest-Nederland in Velsen  worden end-of-life ICT-componenten vervangen en wordt tegelijkertijd gezorgd voor uniformering van de ICT in deze Verkeerscentrale met die van de andere RWS-Verkeerscentrales. Hierdoor wordt de ICT in de Verkeerscentrale beter beheersbaar, waardoor kosten en personele lasten bij beheer en bediening omlaag kunnen gaan. Tevens wordt aansluiting aan de Verkeerscentrale mogelijk van gerenoveerde en nieuwe ICT systemen voor de centrale bediening van dynamisch verkeersmanagement systemen, tunnels (o.a. A9 Gaasperdammertunnel, A10 Zuidas DOK), bruggen en de wisselbaan in Noord-Holland.

Baten

Baten

Continuering wegverkeersgeleiding rijkswegen in Noord Holland

€0.00 mln

€0.00 mln

Continuering centrale bediening tunnels, brug en wisselbaan in Noord Holland

€0.00 mln

€0.00 mln