Rijks ICT-dashboard

Rijgeschiktheid aan het stuur

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Beleidsterrein

Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-07-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

17-10-2019

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Omschrijving

Herontwerp klantproces en productieproces procedure gezondheidsverklaring en vorderingsprocedure

Baten

Baten

Doorlooptijd reductie, kwaliteitsverbetering beoordeling

€6.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-12-31

Detaillering nieuw proces

€0.00 mln

€0.00 mln

2015-10-05

Organisatie & formatierapport deel 1

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-04-03

Live gang fase 1 van het systeem

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-07-05

Organisatie en formatierapport deel 2

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-01-08

Live gang fase 1.5.1 van het systeem (incl. burgerportaal)

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-02-26

Live gang fase 1.5.2 van het systeem

€0.00 mln

€0.00 mln

2019-03-01

Afronding systeem medisch

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-12-31

Live gang diverse onderdelen in het nieuwe systeem

€0.00 mln

€0.00 mln

2019-07-15

Stop instroom gezondheidsverklaring naar het oude systeem.

€0.00 mln

€0.00 mln