Rijks ICT-dashboard

Basis Rapportage Voorziening

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

26-05-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

27-08-2019

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Omschrijving

Het project Bravo realiseert een nieuwe rapportagevoorziening ter ondersteuning van het werk van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Bravo vervangt de huidige rapportagetools (MediRap, ADWork en ZW ArboRap) door een nieuwe stabiele en onderhoudsvriendelijke applicatie.

Baten

Baten

  • Gebruik van één rapportagevoorziening waarbinnen verschillende wetten worden ondersteund;
  • Verhoogd gebruikersgemak, gestructureerde gegevens zorgen voor eenvoudig hergebruik en overdracht van gegevens;
  • Stabiliteit en continuïteit, door inzet van vernieuwde techniek waardoor ook de aanpasbaarheid van het systeem wordt verbeterd;
  • De beschikbaarheid voor gebruikers wordt verbeterd indien het Electronisch Archief (EA) niet beschikbaar is.

€0.69 mln

€0.00 mln

€0.00 mln

€0.00 mln