Rijks ICT-dashboard

IVC

Ferdinand Grapperhaus

Minister

Ferdinand Grapperhaus

Ministerie

Justitie en Veiligheid

Organisatieonderdeel

DGPV

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Nee

Startdatum

16-06-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

28-10-2019

Omschrijving

Implementatie van de vernieuwing van het radionetwerk T2000, het pagingnetwerk P2000 en het radiobediensysteem (RABS) in de meldkamers

Baten

Baten

De baten zijn:  betere continuïteitsborging, betere buitenhuisdekking, meer capaciteit bij rampen en grootschalige evenementen, meer functionaliteit voor alarmering (terugmelding en encryptie) en lagere kosten van 2e en 3e-lijnsonderhoud.
N.B. Naast het IVC-project loopt het project 'Niet-openbare Europese aanbesteding Onderhoud C2000 2017-2025' voor het afsluiten van een contract voor het 2e en 3e-lijns onderhoud. Deze aanbieding is inmiddels afgerond en gegund.

€0.00 mln

€0.00 mln

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-12-17

P2000 en RABS mijlpaal 1

€0.00 mln

€3.29 mln

2016-05-10

T2000 Mijlpaal 1

€0.00 mln

€11.68 mln

2016-12-22

P2000 1ste release

€0.00 mln

€2.59 mln

2017-04-10

RABS 1ste release

€0.00 mln

€2.51 mln

2017-06-14

P2000 release febr.

€0.00 mln

€1.97 mln

2017-12-31

T2000 mijlpaal

€0.00 mln

€10.52 mln

2018-12-14

P2000 migratie

 

€0.00 mln

€1.21 mln

2018-12-14

T2000 release

€0.00 mln

€18.50 mln

2018-12-14

RABS release

€0.00 mln

€1.34 mln