Rijks ICT-dashboard

Programma iCAS

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Beleidsterrein

Luchtvaart

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

07-09-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Luchtverkeersleiding Nederland

Omschrijving

Betreft het vervangen van het huidige AAA luchtverkeersleidingssysteem vanwege naderende end-of-life. Het huidige systeem is continu in gebruik sinds 1998 en aan vervanging toe. Het programma is tevens ondersteunend aan het bereiken van de SESAR -ontwikkelingen/doelstellingen. (SESAR = Single European Sky Airtrafficmanagement Research).

De verwachte datum van ingebruikname is 31-12-2022. Migratie zal op een andere locatie (gebouw - Annex - aan de overkant van het bestaande gebouw te Schiphol-Oost) plaatsvinden dan waar de huidige operatie wordt uitgevoerd. Na succesvolle ingebruikname zal de huidige operationele zaal gereed gemaakt worden voor het nieuwe systeem, de verwachte ingebruikname van de het nieuwe systeem op de huidige locatie is 01-07-2024.

De vervanging van het luchtverkeersleidingssysteem is van groot belang voor het functioneren van de 'hubfunctie' van de luchthaven Schiphol. Het systeem is een belangrijk instrument voor de operatie en dus ook voor de verkeersleider om het luchtverkeer af te handelen volgens de VEM-doelstellingen. (VEM = Veiligheid, Efficiency en Milieu). Samengevat gaat het om de continuïteit van de luchtverkeersdienstverlening en waar mogelijk het behalen van performanceverbetering.

Baten

Baten

De vervanging van het luchtverkeersleidingssysteem is van groot belang voor het functioneren van de 'hubfunctie' van de luchthaven Schiphol. Het systeem is een belangrijk instrument voor de operatie en dus ook voor de verkeersleider om het luchtverkeer af te handelen volgens de VEM-doelstellingen. (VEM = Veiligheid, Efficiency en Milieu).

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

€0.00 mln

€0.00 mln