Rijks ICT-dashboard

Vervanging AAA computers

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Beleidsterrein

Luchtvaart

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

05-01-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Luchtverkeersleiding Nederland

Omschrijving

De computers waarop het huidige Luchtverkeersleidingssysteem (AAA) *) draait, zijn binnenkort "end of life". Deze dienen te worden vervangen om de continuiteit van de dienstverlening te kunnen garanderen tot de ingebruikname van het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem.

*) AAA = Amsterdam Advanced Air Traffic Control

Baten

Baten

Borging continuïteit van het geven van verkeersleiding boven Nederland.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-12-31

Eind 2015 is een proefopstelling met goed gevolg afgerond.

€0.00 mln

€0.00 mln