Rijks ICT-dashboard

UCC-MASP

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Organisatieonderdeel

Belastingdienst Douane Nederland

Beleidsterrein

Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid, Invoer en douane

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

10-07-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

De Union Customs Code (UCC), het Douane wetboek van de Unie (DWU) is een volledige herziening en modernisering van de Europese douanewetgeving, kortom een stelselwijziging. De meerjarige strategische planning van de IT is neergelegd in het Multi-annual Strategic Plan (MASP). Dit management- en planningsinstrument omvat het strategisch kader en de mijlpalen voor alle Europese IT-projecten, inclusief de IT projecten die in het kader van de UCC moeten worden uitgevoerd. De planning in het MASP is eind 2017 door Brussel aangepast en loopt nu tot eind 2025.

Baten

Baten

  • Minder administratieve lasten door uniforme Douaneprocedures in Europa
  • Hogere ICT-efficientie door reductie van het aantal ICT-systemen tussen lidstaten
  • Efficientere afhandeling in de mainports leidt tot snelheid in het logistieke proces

€0.00 mln

€0.00 mln