Rijks ICT-dashboard

Rationalisatie Auto

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Beleidsterrein

Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

22-11-2013

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het project Rationalisatie Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting omvat de vervanging van de huidige systemen, herinrichting van het proces en beoogt daarmee de continuïteit van het bedrijfsproces te borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk te vergroten.

Baten

Baten

Efficientere uitvoering van de MRB en IV beheer:
Efficientere processen IV; Relaties met klanten en in/externe partijen efficiënter ingericht; ICT ondersteuning betrouwbaar en voorspelbaar; Snelle en gemakkelijke aanpasbaarheid ICT.

€1.80 mln

€0.00 mln

Continuïteit van het bedrijfsproces borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk vergroten.

€0.00 mln

€0.00 mln