Rijks ICT-dashboard

AMRI

Eric Wiebes

Minister

Eric Wiebes

Ministerie

Economische Zaken en Klimaat

Organisatieonderdeel

RVO.nl

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-01-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

30-06-2019

Omschrijving

RVO heeft een bancair systeem nodig omdat ze Garantie en Kredieten Regelingen uitvoert voor haar opdrachtgevers. Aflopen van het oude contract maakt vervanging van het systeem juridisch noodzakelijk.

 

Baten

Baten

Dit project is het gevolg van het aflopen van de aanbestedingtermijn van de vorige applicatie. Allereerst is dit project relevant omdat conform geldende kaders het systeem een vervanging is van een al bestaand systeem. Daarnaast worden (ook aan de overheid) hoge eisen gesteld aan de wijze waarop kredieten en garanties worden geadministreerd en beheerd, inclusief risicomanagement. AMRI houdt rekening met deze verzwaarde eisen. De in totaal beheerde bedragen van kredieten en garanties zijn fors, waarmee ook het afbreukrisico van dit project  fors is. (zie bijlagen brieven EZ aan Directeur KP-NL en Directeur KP-NL aan EZ)

€0.00 mln

€0.00 mln