Rijks ICT-dashboard

Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Beleidsterrein

Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

17-04-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

De opdracht is om het bestaande heffingssysteem voor de schenk- en erfbelasting opnieuw te ontwerpen en bouwen, omdat de ontwikkeltool, waarin het systeem is gemaakt, wordt uitgefaseerd. Dit nieuwe ontwerp sluit aan bij ontwikkelingen van elektronisch berichten verkeer en zorgt voor een procesoptimalisatie. Herontwerp van de processen en systemen van de schenk- en erfbelasting is het onderwerp van het project Klant Optimalisatie Schenk- en erfbelasting (KOS). De essentie is een overgang van een papieren, handmatig proces naar een digitaal en grotendeels geautomatiseerd proces.

Baten

Baten

Deze baten ontstaan door de verwachte daling van de kosten van beheer en onderhoud. Zie ook de toelichting bij de verwachte kosten voor beheer en onderhoud. De oude power-builder sybase applicatie hoeft niet meer in de lucht gehouden te worden. Dit levert een besparing op. Beheer en onderhoud blijft voor een team van 10 fte.

€1.10 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-12-31

Erfbelasting: overlijdensgevallen kunnen worden geregistreerd, de burger kan worden uitgenodigd voor het doen van aangifte, digitale aangiften kunnen worden ingelezen evenals papieren verzoeken om voorlopige aanslagen. Eveneens het opleggen van eenvoudige definitieve en voorlopige aanslagen naar aanleiding van een verzoek en (gedeelte van) het verminderen van een definitieve Aanslag (en raadplegen).

Schenkbelasting: het verwerken van digitale en papieren aangiften. Het automatisch en handmatig opleggen van een voorlopige aanslag en het raadplegen er van.

€0.00 mln

€0.00 mln