Rijks ICT-dashboard

Doorontwikkelen BRON

Ingrid Engelshoven

Minister

Ingrid Engelshoven

Ministerie

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Organisatieonderdeel

DUO is agentschap van Ministerie OCW

Beleidsterrein

Onderwijs, Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Nee

Startdatum

29-01-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

De vernieuwing van de onderwijsregisters (met inschrijf-, resultaat-, instellings- en opleidingsgegevens), het bekostigingsproces (v.w.b. de statustoekenning) en de gegevensuitwisseling tussen instellingen en DUO en het bieden van services door DUO ter ondersteuning van processen in de onderwijsketen.

Baten

Baten

Verminderen administratieve lasten onderwijsinstellingen

Vergroten informatiepositie instellingen en OCW, faciliteren meer flexibele uitvoering van onderwijs- en informatiebeleid

Realisatie ketenarchitectuur en minder onderhoudsgevoelig modern informatielandschap bij DUO

€9.10 mln

€8.10 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-03-31

tijdelijke voorziening

terugkoppeling

persoonsgebonden

bekostigingsinformatie MBO

€0.00 mln

€0.00 mln