Rijks ICT-dashboard

LUV VTS

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-04-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het project Landelijk en uniform vervangen (LUV) van Vessel Traffic Services (VTS) is onderdeel van de lange termijn oplossing (strategisch inkoopkader VTS) wat op 20 december 2013 is vastgesteld door het Bestuur RWS. Deze VTS systemen worden landelijk, uniform en toekomstvast ingekocht, vervangen en voor een periode van 10 jaar onderhouden. Deze periode is afgestemd op de gemiddelde life-cycle van de geleverde systemen en op de VTS systemen waarbij de huidige leasecontracten niet meer verlengd kunnen worden. De vervanging betreft de eerste tranche van VTS systemen voor de “natte” RWS verkeerscentrales Waddenzee, Wemeldinge, Drechtsteden en Nijmegen.

De verwachte start- en einddatum betreft de inkoop en vervanging (uitrol) van het totale project. Tijdens de vervanging start gefaseerd het onderhoud en loopt t/m 2028. Het project bestaat uit drie aanbestedingen. De kosten van het project worden in dit overzicht gerapporteerd na de defintieve gunning van de betreffende aanbesteding. Het project heeft raakvlakken met het RWS programma Corridor gerichte Bediening en Begeleiding (basis CBB).

Baten

Baten

Om de veiligheid van het scheepvaartverkeer en de dienstverlening verkeersbegeleiding voor de vaarweggebruikers ook voor de lange termijn te kunnen blijven borgen, worden de VTS systemen landelijk, uniform en toekomstvast ingekocht en vervangen. 

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2016-12-15

Tijdelijke infrastructuur voor de Proof of Ability gerealiseerd.

€0.00 mln

€0.00 mln