Rijks ICT-dashboard

CHARM

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-03-2011

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

In het CHARM programma wordt een nieuwe generatie verkeersmanagementsystemen (ATMS: Advanced Traffic Management System) voor de wegverkeerscentrales ingekocht en uitgerold. RWS en de Engelse Highways Agency England vangen hiermee toekomstige ontwikkelingen van het verkeersmanagement binnen de organisaties op.
Verder worden innovatieve verkeersmanagement modules ontwikkeld via een Pre Commercial Procurement (PCP) procedure. Deze modules moeten aansluiten bij de ATMS architectuur.


Het CHARM programma wordt uitgevoerd in meerdere projecten. ATMS, Pre Commercial Procurement (PCP) en Implementatie, Werkprocesssen en Beheer (IWB).  De werkpakketten Operational Service Manager (OSM) en Randvoorwaarderlijke projecten zijn onder de scope van ATMS gebracht.

Baten

Baten

  1. Efficiency in de verkeerscentrale: minder handelingen, kortere opleidingstijden/training.
  2. Verbeterde architectuur geeft meer mogelijkheden tot innovatie en leidt tot simpelere implementatie van nieuwe systemen.
  3. Aanlegprojecten kunnen sneller en goedkoper uitgevoerd worden door minder/makkelijker configuratiebeheer.
  4. Minder voertuigverliesuren (tot 5%) door sneller verkeersmaatregelen nemen/opheffen, slimmer regelen, effectiever verkeersmanagement.
  5. Doordat de huidige maatwerksystemen worden vervangen door een ATMS systeem dalen de beheerslasten.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-06-10

contract gegund voor aankoop ATMS software

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-03-31

Prototypes PCP

€0.00 mln

€0.00 mln