Rijks ICT-dashboard

IT-KMAR_IGO

Ank Bijleveld

Minister

Ank Bijleveld

Ministerie

Defensie

Organisatieonderdeel

Koninklijke Marechaussee

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

06-04-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Realiseren van IT voor de Koninklijke Marechausee om informatiegestuurd te kunnen opereren. Voor de inrichting van het Landelijk Tactisch Comando en de centrale aansturing van de organisatie is behoefte aan aanvullende IT voorzieningen. Tevens zal het operationeel optreden worden voorzien van (near) realitime informatie. Hiervoor worden rond drie thema's IT middelen en functionaliteiten opgeleverd. Deze thema's zijn: 1 Verzamelen, Analyseren en Matchen, 2 Command and Control en 3 Mobility Sensing en Tooling.

Baten

Baten

IGO-IT is onderdeel van de transitie van de KMAR naar een informatie gestuurde organisatie. Met deze ontwikkeling wordt de in de nota "In belang van Nederland" en de daarvan afgeleide "Maatregelennota" aan de KMAR geadresseerde taakstelling van Meuro 5,7, vertaald naar een reductie van 120 vte'n gerealiseerd.

€5.70 mln

€0.00 mln

Geen man of vrouw de straat op zonder opdracht

€0.00 mln

€0.00 mln

Inzet op basis van intell

€0.00 mln

€0.00 mln

Anytime en anywhere de juiste informatie beschikbaar

€0.00 mln

€0.00 mln

Centrale sturing, decentraal roosteren

€0.00 mln

€0.00 mln

(Joint en combined) Common Operation Picture/Situational Awareness en Understanding. Dit is een actueel geintegreerd situatiebeeld over eigen personeel en eenheden gecombineerd met dat van relevante andere Defensie-eenheden en dat van ketenpartners. 

 

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

€0.00 mln

€0.00 mln