Rijks ICT-dashboard

EKMS (cryptosleutelmanagement)

Ank Bijleveld

Minister

Ank Bijleveld

Ministerie

Defensie

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-09-2010

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

CDS.065 EKMS (cryptosleutelmanangement)

Doelstelling:Behoefte geautomatiseerd management en distributiesysteem voor cryptosleutels en crypto gerelateerde middelen.

Baten

Baten

Doelstellingen Electronic Key Management Systeem (EKMS):

  • werldwijde inzet;
  • 24/7 operationeel;
  • geschiktheid op alle rubriceringsniveaus.

De volgende functionaliteiten moeten in het EKMS zijn gewaarborgd:

•    centrale distributie (key / documenten);
•    management en beheer;
•    crypto beheer;
•    materieel beheer;
•    kijkfunctie;
•    onderhoud en herstel;
•    beheer op afstand.

  • verwerving van Electronic Fill Devices (EFD)

Kwalitatieve baten:

  • adequate handeling bij compromitatie;
  • snelle beschikbaarheid NAVO sleutels;
  • bij toename cryptomiddelen geen extra inzet personeel;
  • eenvoudige ondersteuning bij wijziging ad-hoc verbanden.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-12-31

Op peildatum 31 dec 2015 zijn er geen tussentijdse resultaten te vermelden.

 

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-06-23

Op 23 juni 2016 is de fabricage acceptatietest (FAT) voor crypto gerelateerde middelen en sleutelmanagement succesvol door de leverancier afgerond en accoord bevonden door Defensie. De FAT is een mijlpaal binnen het project EKMS.

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-04-25

Op 25 april 2017 is de systeem acceptatietest (SAT) voor crypto gerelateerde middelen en sleutelmanagement succesvol door de leverancier afgerond. Deze test is tevens akkoord bevonden door Defensie. De SAT is eveneens een mijlpaal binnen het project EKMS.

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-12-31

Op pijldatum 31 december 2018 zijn geen tussentijdse resultaten te vermelden. Project is in 2018 opnieuw herijkt. tevens zijn middels afwijkingsrapportages zowel het investerings- als het exploitiebudget opgehoogd.

€0.00 mln

€0.00 mln