Rijks ICT-dashboard

Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Organisatieonderdeel

Divisie Bezwaar & Beroep

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Startdatum

15-04-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het project heeft tot doel de werkprocessen van het directoraat Bezwaar en Beroep volledig te digitaliseren , ten behoeve van:

  • E-Dienstverlening voor klanten in Bezwaarzaken
  • Digitaal communiceren met Rechtbanken en Rechtshulpverleners
  • Voorbereiden op Wet & Regelgeving verplicht digitaal procederen

Baten

Baten

UWV behandelt jaarlijks ruim 95.000 bezwaarzaken en 11.000 beroepszaken. Vanuit de wens om het contact met klanten, rechtbanken en rechtshulpverleners te verbeteren en om kosten te besparen wil UWV zijn middelen om digitaal te werken en digitaal te kunnen communiceren uitbreiden. Ook wil UWV zich voorbereiden op aankomende wet- en regelgeving die digitaal procederen verplicht zal stellen.

Als belangrijkste kwalitatieve baten kunnen worden genoemd:

1. Het voldoen aan UWV-beleid voor digitaal werken.

2. Het creëren van mogelijkheden voor een verdere vermindering van de doorlooptijd van het bezwaarproces.

3. Het toekomstbestendig zijn van de B&B-organisatie waardoor ook aan eisen vanuit de omgeving (onder andere klantwensen wat betreft digitalisering en wens van programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak om digitaal te kunnen procederen)

€2.96 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-10-08

Het project DWBB heeft tot het moment dat de onderzoeksfase werd ingelast in juni 2015 een aantal ICT-producten opgeleverd. Daarvan is de status op dit moment als volgt. In de acceptatietestomgeving zijn beschikbaar (hierop dienen nog de laatste technische ketentesten te gebeuren en bevindingen te worden opgelost):

 

- Aanpassingen in het workflowsysteem Fleks voor ontvangst digitale signalen en gebruik zaaknummer en EGV (hierdoor wordt de noodzakelijke doel- en zaakbinding, op de UWV-breed beoogde wijze, gerealiseerd).

- Gebruik Winter-signalen (voor de digitale communicatie met primaire afdelingen).

- Centrale postverwerking (post centraal binnen laten komen en digitaal maken inclusief decentrale classificering door B&B medewerkers met e-Flow).

- Centrale postversturing (centrale versturen van de post, hier is echter op dit moment nog geen sluitende oplossing voor het meezenden van bijlagen).

 

Daarnaast is er een ontwerp voor een nieuw Klantportaal B&B (nieuw hierin ten opzichte van de bestaande situatie is het werkgeversdeel, nieuwe functies en de nieuwe lay-out) bouwklaar opgeleverd.

Om dit onderdeel te kunnen aansluiten zal er bij Fleks een (gegeven de noodzaak de klant o.a. de ontvangst van zijn bericht te kunnen bevestigen, 24/7 beschikbare) aparte module moeten worden opgeleverd om de gegevens van en naar de portalen te verwerken. Hiermee wordt het ook mogelijk voor de klant te zien wat de status is van zijn zaak. Deze module bevindt zich in de ontwerpfase.

 

De implementatiewerkgroepen hebben elk hun plannen en adviezen opgeleverd en inmiddels is er een compleet beeld ontstaan met daarin aandacht voor alle aspecten van de overgang naar digitaal werken. Denk hierbij aan de benodigde hulpmiddelen (dubbele beeldschermen (uitrol zal naar verwachting in oktober/november 2015 gaan plaatsvinden), laptops, wifi, etc.), het zorgen voor een gezonde werkplek (instellingen stoel, bureau, gebruik pauzesoftware e.d.) en veel aandacht voor het oefenen met digitaal werken (sneltoetsen, digitaal vergaderen, goed gebruik workflow ondersteuning, etc.). Deze adviezen zijn modulair opgezet en zijn flexibel inzetbaar aansluitend op de bovengeschetste fasering. 

€0.00 mln

€0.00 mln