Rijks ICT-dashboard

Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)

Sander Dekker

Minister

Sander Dekker

Ministerie

Justitie en Veiligheid

Organisatieonderdeel

DJI

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Nee

Startdatum

01-06-2012

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

26-02-2019

Omschrijving

Het project BasisVoorziening Justitiabelen (BVJ) zorgt voor een nieuw informatiesysteem dat leidt tot een gebruiksvriendelijke en toekomstvaste ondersteuning van het detentieproces voor het gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring. Dat is nodig, omdat de continuïteit en stabiliteit van Tulp GW en Tulp Selectie te wensen overlaten. Deze systemen zijn technisch zwaar verouderd en daardoor niet toekomstbestendig. Het project BVJ-IV is verantwoordelijk voor het formuleren van de eisen en wensen voor een nieuw informatiesysteem, het uitvoeren van de aanbesteding ten behoeve van het selecteren van een nieuw systeem en ook het (doen) realiseren van het systeem i.s.m. de Leverancier en SSC-I, waaronder ook de koppelingen met interne partijen en ketenpartners. Project BVJ-IV is voorts verantwoordelijk voor de technische implementatie van de BVJ en ondersteunt verder project BVJ Organisatie bij de implementatie in de organisatie.

Oplevering van de functionele voorziening door de leverancier is vertraagd. De DJI bedrijfsprocessen zijn complex (en uniek) door eisen in wet- en regelgeving. Het gebruiksvriendelijk automatiseren van deze processen vergt de externe leverancier meer tijd dan gepland. Naar aanleiding van strategisch overleg met de leverancier is de einddatum van het project bijgesteld naar 2021. Deze vertraging resulteert in meerkosten van € 5 miljoen.

Baten

Baten

Vernieuwing van de ondersteuning van het primaire detentieproces.

€0.00 mln

€0.00 mln

Voorkoming van verstoringen en vervanging van technisch verouderde systemen TULP, GW, TULP Selectie en Lijst GVM.

€0.00 mln

€0.00 mln