Rijks ICT-dashboard

Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE)

Sander Dekker

Minister

Sander Dekker

Ministerie

Justitie en Veiligheid

Organisatieonderdeel

CJIB

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Nee

Startdatum

01-11-2013

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het project Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE) is een project van het programma AICE. Het vloeit voort uit het landelijke programma USB. Het project CVE realiseert een nieuw centraal, gestandaardiseerd en elektronisch koppelvlak tussen het AICE, de politie en de Koninklijke Marechaussee. Het nieuwe koppelvlak sluit aan op de nieuwe door de politie, in het kader van de nieuwe politie-architectuur, te realiseren basisvoorziening voor Executie & Signalering dat onder andere de systemen PAPOS en OPS vervangt. Bezien vanuit de politie en de KMAR fungeert dit koppelvlak als de authentieke bron ten aanzien van gerichte en ongerichte executieopdrachten. Alle executie- en betekeningsopdrachten die het AICE verstrekt aan de politie en de KMAR, op basis van de haar opdrachten (incl. WAHV) en gerechtelijke mededelingen, zullen via dit nieuwe koppelvlak verlopen. De opdrachtverstrekking door het AICE gebeurt in het eindresultaat (na plateau B van het project) persoonsgericht en is dan inclusief nieuwe uitvoeringsopdrachten die het AICE t.z.t. kan verstrekken op basis van de strafrechtelijke beslissingen die bij het AICE dan (nieuw ten opzichte van de huidige situatie) ook bekend zijn.
 

Baten

Baten

-

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-12-31

Oplevering eerste deel CVE waarmee een dedeelte van het ketenberichtenverkeer is gemoderniseerd.

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-12-31

Implementatie één centraal koppelvlak voor communicatie tussen Nationale Politie & CJIB

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-12-31

Zes zaakstromen zijn succesvol gemigreerd en één zaakstroom (EGS) is buiten scope geplaatst omdat hiervoor (nog) geen zaken lopen. Daarmee is de ambitie voor 2018 volledig gerealiseerd.

€0.00 mln

€0.00 mln