Rijks ICT-dashboard

Per ministerie

9 projecten van totaal 257

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SZW

Wouter Koolmees Minister
Wouter Koolmees

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop.Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw