Rijks ICT-dashboard

Per ministerie

15 projecten van totaal 257

Financiën

FIN

Wopke Hoekstra Minister
Wopke Hoekstra

Het ministerie van Financiën werkt aan een financieel gezond Nederland. Het ministerie zorgt met de Belastingdienst (onderdeel van het ministerie van Financiën) voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet aan de andere kant toe op een doelmatige besteding van het overheidsgeld. Financiën is verantwoordelijk voor de fiscale wetgeving en maakt daarnaast regels voor een goed functionerende financiële sector en het toezicht daarop. In Europa en in de rest van de wereld behartigt het ministerie de financiële belangen van Nederland. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin